Domov dôchodcov - Tornaľa

Domov dôchodcov Tornaľa poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Celková kapacita zariadenia je 175 miest. Klientelu zariadenia tvoria prevažne starší občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť základné nevyhnutné životné potreby a zdravotne znevýhodnení občania so špecifickými potrebami.

Telefón: 047/55 11 202
Email:  riaditel@ddadsstornala.sk
Adresa: Úzka 49, 982 01 Tornaľa
WWW:  www.ddadsstornala.sk