Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Ako doma

Zariadenie pre seniorov Ako doma poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť. Snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: +421 514 596 252
Email:  noakodoma@gmail.com
Adresa: Ďumbierska č. 40, 080 01 Prešov
WWW:  www.akodomano.sk