Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Arcus

Zariadenie pre seniorov Arcus poskytuje celoročnú starostlivosť dospelým poberateľom starobného dôchodku a dospelým občanom so zdravotným postihnutím o kapacite 200 miest. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 055/72 92 351
Email:  riaditel@arcuskosice.sk
Adresa: Skladná 4, Košice 040 01
WWW:  www.arcuskosice.sk