Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Demjata

Zariadenie pre seniorov Demjata je umiestnené na území chránenej krajinnej oblasti v extraviláne obce Demjata, 20 km od Prešova smerom na Bardejov, v malom údolí na pokraji lesa, blízko hlavnej cesty.
Celková kapacita zariadenia je 50 lôžok.

Telefón: 051/74 82 690-2
Email:  riaditel@drcno.sk
Adresa: 082 13 Demjata 261
WWW:  www.drcno.sk