Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Harmónia

Zariadenie pre seniorov Harmónia sa nachádza v tichej prímestskej časti Prešova. Zamestnanci zariadenia vyvíjajú maximálne úsilie, aby obyvatelia žili plnohodnotne a mali možnosť dôstojného života v seniorskom veku.

Telefón: +421 905 547 024
Email:  zariadenieharmonia@zpscemjata.sk
Adresa: Prešov-Cemjata, Cemjata 4, 080 01 Prešov
WWW:  www.zpscemjata.sk