Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Hontianske Moravce

Zariadenie pre seniorov Hontianske Moravce poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Opatrovateľské a ošetrovateľské služby sú zabezpečené prostredníctvom zamestnancov zdravotníckeho úseku, ktorý vedie kvalifikovaná zdravotná sestre a o plnohodnotný život našich klientov sa stará 8 opatrovateliek.

Telefón: 0902 294 388
Email:  riaditelka@sedhontianskemoravce.sk
Adresa: Kostolná č.292/28, 962 70 Hontianske Moravce
WWW:  www.sedhontianskemoravce.sk