Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Jeseň

Zariadenie pre seniorov Jeseň poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0945 505 613
Email:  kornelia.balogova@banskabystrica.sk
Adresa: Internátna 10, 974 01 Banská Bystrica
WWW:  https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/zariadenia-socialnych-sluzieb-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta/zariadenie-pre-seniorov-jesen/