Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Katka

V dome dôchodcov Katka majú klienti zabezpečenú dennú sociálnu starostlivosť. Sociálne oddelenie poskytuje pomoc pri adaptácii na nové prostredie, sociálne poradenstvo klientom aj ich príbuzným, sociálnu rehabilitáciu.

Telefón: 0948 376 133
Email:  info@dskatka.sk
Adresa: Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica
WWW: info@dskatka.sk