Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Kežmarok

Zariadenie pre seniorov Kežmarok poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť ľuďom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 115 lôžok.

Telefón: 052/452 35 44
Email:  riaditel@zpskk.sk
Adresa: Vyšný Mlyn 13, 060 01 Kežmarok
WWW:  www.zpskk.sk