Domov dôchodcov -Zariadenie pre seniorov Komfort

Zariadenie pre seniorov Komfort poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Mesto Topoľčany zriadilo v zrekonštruovanej budove bývalej materskej školy na ulici Podjavorinskej nové zariadenie pre seniorov. Kapacita zariadenia je 51 lôžok. Zariadenie je určené hlavne pre osamelých dôchodcov, ktorí tu majú zabezpečenú opatrovateľskú aj zdravotnú starostlivosť.

Telefón: 0948 856 432
Email:  komfort@topolcany.sk
Adresa: ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany
WWW:  www.komfort.topolcany.sk