Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Lumen

Zariadenie pre seniorov Lumen poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Chod celého zariadenia zabezpečuje 117 zamestnancov. Z celkového počtu je 54 zdravotníckych pracovníkov a 9 sociálnych pracovníkov, ktorí zabezpečujú prvý kontakt s klientom a poskytujú mu v prípade potreby nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť.

Telefón: +421 566 724 049
Email:  lumen@trenet.sk
Adresa: Jilemnického 1707/1, Trebišov 075 01
WWW:  www.lumentv.sk