Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Medzev

Zariadenie pre seniorov Medzev poskytuje profesionálne služby sociálnej starostlivosti pre široký okruh občanov. Naším poslaním je odborné zabezpečovanie kvalitných opatrovateľsko–ošetrovateľských služieb pre seniorov. Odborné znalosti nášho ošetrovateľského personálu sú pravidelne dopĺňané o nové informácie a trendy vzdelávaním na opakovaných seminároch a školeniach. Neoddeliteľnou súčasťou je úzka spolupráca s rodinou hlavne pri vstupe nových klientov do našich zariadení tak, aby prechod a adaptácia na nové prostredie boli plynulé a čo najkratšie.

Telefón: 055 46 63 516
Email:  kontakt.hoholkova@gmail.com
Adresa: Na Grunte 96, Medzev 044 25
WWW:  www.ddsugov.sk