Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Náruč

Zariadenie pre seniorov Náruč poskytuje pre seniorov kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života.

Telefón: +421 517 714 483
Email:  riaditel@zpsnaruc.sk
Adresa: Veselá č.1, 080 01 Prešov
WWW:  www.zpsnaruc.sk