Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Nový domov

Zariadenie pre seniorov Nový domov je súkromným zariadením s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Telefón: +421 907 899 346
Email:  novydomovstropkov@gmail.com
Adresa: Šandalská 2076/44, 091 01 Stropkov
WWW:  www.novydomovstropkov.sk