Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Pokoj a Zdravie

Zariadenie pre seniorov Pokoj a Zdravie poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Od 1.1.2012 prevádzkujeme kumulované zariadenie sociálnych služieb, ktorého súčasťou je Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb. Domov sociálnych služieb Pokoj a zdravie, n. o. sídli v malej obci Nitrianska Streda v topoľčianskom okrese asi 8 km od Topoľčian a 30 km od krajského mesta Nitra. Zariadenie pre seniorov Pokoj a zdravie, n. o. sa nachádza v centre obce vedľa krásneho udržiavaného parku, ktorý je chránenou prírodnou pamiatkou a v jeho centre je architektonická pýcha obce– klasicistický kaštieľ zo začiatku 19.storočia.

Telefón: 038/53 18 752
Email:  pokojazdravie@gmail.com
Adresa: Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda
WWW: