Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Prievidza

Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov Prievidza poskytuje sociálne služby – je zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Telefón: 0903 353 316
Email:  zps@mail.telekom.sk
Adresa: J. Okáľa 6, 97101 Prievidza
WWW: www.zps-prievidza.sk