Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov sv. Martina

Domov dôchodcov – Zariadenie pre seniorov sv. Martina naším poslaním predovšetkým vytvoriť každému klientovi pocit domova v tom pravom slova zmysle, umožniť im žiť rovnocenne, nezávisle, aby získavali sebestačnosť v čo najväčšej miere, zabrániť pocitu samoty a prebudiť v nich spokojnosť a plnohodnotný život každý deň.

Telefón:  0948 152 409
Email:  dompreseniorov@gmail.com
Adresa: Ulica Sv. Martina 2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
WWW: www.svmartin.sk