Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Zariadenie pre seniorov Seniorvital garantuje humánny a profesionálny prístup ku klientom. Všetky izby sú vybavené signalizačným zariadením a pre imobilných klientov poskytujeme polohovateľné lôžka s bočnicami a podľa potreby aj s hrazdou.

Telefón: 051/77 61 464
Email:  riaditel@seniorvital.sk
Adresa: Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov
WWW:  www.seniorvital.sk