Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Šugov

Zariadenie pre seniorov Šugov poskytuje profesionálne služby sociálnej starostlivosti pre široký okruh občanov. Naším poslaním je odborné zabezpečovanie kvalitných opatrovateľsko–ošetrovateľských služieb pre seniorov. Odborné znalosti nášho ošetrovateľského personálu sú pravidelne dopĺňané o nové informácie a trendy vzdelávaním na opakovaných seminároch a školeniach. Neoddeliteľnou súčasťou je úzka spolupráca s rodinou hlavne pri vstupe nových klientov do našich zariadení tak, aby prechod a adaptácia na nové prostredie boli plynulé a čo najkratšie.

Telefón: 0901 701 146
Email:  kontakt.hoholkova@gmail.com
Adresa: Šugovská dolina 96, Šugov 044 25
WWW:  www.ddsugov.sk