Dom dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Sv. Ján

Domov dôchodcov – Zariadenie pre seniorov sv. Ján – naším poslaním predovšetkým vytvoriť každému klientovi pocit domova v tom pravom slova zmysle, umožniť im žiť rovnocenne, nezávisle, aby získavali sebestačnosť v čo najväčšej miere, zabrániť pocitu samoty a prebudiť v nich spokojnosť a plnohodnotný život každý deň.

Telefón:  0948 152 409
Email:  dompreseniorov@gmail.com
Adresa: Šelpice 214 , 919 09 Šelpice (okres Trnava)
WWW: http://www.svjan.sk