Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov vo Svidníku

Zariadenie pre seniorov vo Svidníku poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť. Snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 054/7882141
Email:  riaditel@zpsadss-sk.vucpo.sk
Adresa: SNP 4, 089 01 Svidník
WWW: