Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov v Medzilaborciach

Zariadenie pre seniorov v Medzilaborciach poskytuje kompletnú celoročnú starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky pre umiestnenie v domove sociálnych služieb.

Telefón: 057/73 23 605
Email:  dssazos@stonline.sk
Adresa: Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce
WWW:  www.medzilaborce.net