Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov v Novej Sedlici

Zariadenie pre seniorov v Novej Sedlici poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Kapacita zariadenia je 23 miest.

Telefón: 057/7694526
Email:  sekretariat@zpsadss-nsedlica.vucpo.sk
Adresa: 067 68 Nová Sedlica 50
WWW:  www.domovsedlica.sk