Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Valle

Zariadenie pre seniorov Valle poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0908 985 040
Email: 
Adresa: Duchnovičova 22, 066 01 Humenné
WWW: