Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou

Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou poskytuje kvalitné sociálne služby prostredníctvom profesionálneho personálu. Veľký dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby a taktiež sa berie ohľad na potreby a požiadavky každého prijímateľa.

Telefón: 0917 379 271
Email:  riaditel@zpsvranov.sk
Adresa: Sídlisko 1. mája č. 73, Vranov nad Topľou 093 01
WWW:  www.zpsvranov.sk