Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Vrba

Zariadenie pre seniorov Vrba poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Sociálne služby poskytujeme na neurčitý čas pobytovou formou s celoročným pobytom pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Telefón: +421 917 793 911
Email:  zpsvrba@pnet.sk
Adresa: Hlavná č. 63, 946 65 Vrbová nad Váhom
WWW:  www.zpsvrba.sk