Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Borinka

Zariadenie sociálnych služieb Borinka poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Súčasná kapacita je 161 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov. V blízkosti sa nachádza pošta, autobusová zastávka, nákupné strediská, športová hala, kostol a iné. Rozsiahly areál zariadenia vypĺňa okrasná aj úžitková záhrada s lavičkami a altánkami, čo umožňuje oddych a relaxáciu.

Telefón: 037/65 66 204
Email:  zss-borinka@mail.t-com.sk
Adresa: Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra
WWW:  www.zss-borinka-nitra.sk