Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Fénix

Zariadenie sociálnych služieb Fénix poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 036/63 15 607
Email:  fenix@fenixlevice.sk
Adresa: Komenského č. 29, 934 01 Levice
WWW:  www.fenixlevice.sk