Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Magnólia

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Našim cieľom je zabezpečiť dôstojnú jeseň života starším občanom a občanom odkázaným na pomoc inej osoby. Personál je na vysokej úrovni po stránke odbornej, ale predovšetkým ľudskej. Dôraz kladieme na citlivý a láskavý prístup k prijímateľom sociálnych služieb.

Telefón: 035/76 02 582
Email:  itaksro@gmail.com
Adresa: Športová 11, 947 01 Hurbanovo
WWW:  www.magnoliahurbanovo.sk