Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zariadenie sociálnych služieb Nitra poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Zamestnanci zariadenia pri vykonávaní svojich pracovných úloh prihliadajú na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizujú ho podľa jeho schopností a možností, poskytujú sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujú s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Telefón: 037/77 20 114
Email:  nitrava@zssnitrava.sk
Adresa: Železničiarska 52, 949 01 Nitra
WWW:  http://www.zssnitrava.sk