Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom poskytuje odbornú nepretržitú sesterskú, lekársku a sociálnu starostlivosť vo forme krátkodobých ale aj dlhodobých pobytov pre klientov.

Telefón: 057/3214406
Email:  mochnacova@osetrovatelskecentrumhe.sk
Adresa: Starinská 6189/164, 066 01 Humenné
WWW:  www.osetrovatelskecentrumhe.sk