Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb v Poltári

Zariadenie sociálnych služieb v Poltári slúži ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s ľahším psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť. Formou špeciálneho osobného prístupu zabezpečujeme komplexné psychické, sociálne a duchovné služby zodpovedajúce európskemu štandardu. Našim záujmom je skvalitňovanie životných podmienok našich klientov a snaha aktívne podporovať ich chuť a vôľu do života.
Kapacita zariadenia je 44 klientov – Zariadenie pre seniorov 32 klientov a Zariadenie opatrovateľskej služby 12 klientov, o ktorých pohodlie sa stará 23 pracovníkov.

Telefón: 047/41 11 340
Email:  zsspoltar@mail.t-com.sk
Adresa: Slobody č. 761/57, 987 01 Poltár
WWW:  www.poltar.sk/institucie-v-meste/zariadenie-socialnych-sluzieb/