Domov dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Váh

Zariadenie sociálnych služieb Váh poskytuje celoročnú komplexnú starostlivosť občanom, ktorí sa rozhodli prežiť jeseň svojho života kvalitne, spokojne a to v atraktívnom prostredí.

Telefón: 0905 916 218
Email:  balogh.attila1@stonline.sk
Adresa: Patince kúpele č.303, 946 39 Patince
WWW:  www.zssvah.szm.com