Domov dôchodcov - Žiar nad Hronom

Domov dôchodcov Žiar nad Hronom poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou pre 150 klientov. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0911 150 139
Email:  socialne@ddzh.sk
Adresa: Ulica SNP č. 139, 965 01 Žiar nad Hronom
WWW:  www.ddzh.sk