Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Domov Javorina

Domov dôchodcov Centrum sociálnych služieb – Domov Javorina sa nachádza v obci Bzince pod Javorinou. Hlavný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným.

Telefón: 0901 918 505
Email:    —–
Adresa: Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou
WWW: www.cssjavorina.sk/