Dom dôchodcov - Zariadenie sociálnych služieb Horná Mariková

 

Dom dôchodcov – Zariadenie sociálnych služieb Horná Mariková ponúka sociálne služby pre seniorov.

Telefón:  042/435 21 82
Email:  obechornamarikova@stonline.sk
Adresa: Obecný úrad, Horná Mariková 357, 018 03 Horná Mariková
WWW: www.hornamarikova.sk/obec-2/socialne-sluzby/?ftresult=Zariadenie