Domov dôchodcov Hubertus

Zámerom domova dôchodcov Hubertus v Trenčiansých Tepliciach je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby tak, aby sme cielene pokryli dopyt po takýchto službách v Trenčianskom regióne.

Telefón: 042 43 07 918
Email:  riaditel@hubertusno.sk
Adresa: Trenčianska 452, Púchov 020 01
WWW: www.http://www.hubertusno.sk/