Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Jesienka

Domov dôchodcov – Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby 130 prijímateľom sociálnych služieb, mužom i ženám.

Telefón: 034/6212224113
Email:  hana.feriancova@cssmyjava.sk
Adresa: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
WWW: www.cssmyjava.sk