Domov dôchodcov Trenčianske Teplice

Domov dôchodcov – zariadenie pre seniorov Trenčianske Teplice posskytuje vo svojom zariadení sociálne služby.

Telefón:  032 / 655 6714
Email:  zuzana.valaskova@teplice.sk
Adresa: Hurbanova 12, 914 51 Trenčianske Teplice
WWW: www.domdochodcov.sk/frontend.core.pages/search?string=tren%C4%8Diansky