Domov dôchodcov Tulipán

Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán je kombinovaným zariadením s celoročným pobytom.

Telefón: 0905 751 825
Email:  info@dss-tulipan.sk
Adresa: Považské Podhradie 204,017 04 Považská Bystrica
WWW: www.dss-tulipan.sk/