DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Zvyšovanie penzie, viac dotovaných dovoleniek a snáď opäť raz aj dvojnásobný vianočný príspevok

Aj v budúcom roku môžu dôchodcovia počítať s pravidelnou valorizáciou dôchodkov, ktorá prebehne v januári 2020, kedy sa zvýšené penzie začnú vyplácať. Navýšila sa však aj celková suma určená na nenávratný príspevok na dovolenku, a to o rovných 100 tisíc eur, čím bude mať šancu na lacnejší rekondičný pobyt v roku 2020 až o 2000 dôchodcov viac, ako tomu bolo v roku 2019. V neposlednom rade sa predpokladá, že vianočný príspevok v dvojnásobnej výške, na ktorý sa penzisti tešia v aktuálnom roku, bude aspoň rovnako vysoký.

Od 1. júla sa zvýšilo životné minimum z 205,07 eur na 210,20 eur mesačne na jednu plnoletú fyzickú osobu. Zmena jeho výšky bude mať pozitívny vplyv aj na výšku garantovanej minimálnej dôchodkovej dávky s účinnosťou od januára 2020. Ako uvádza Sociálna poisťovňa: „Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši z 278,90 eur mesačne na sumu 285,90 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2020 teda nebude nižší ako 285,90 eur mesačne.“

Pomôcky, príspevky, úľavy – na aké bonusy máte nárok?

Čítaj tu

Kompenzácia zvyšovania cien

Každoročne prebieha v mesiaci január takzvaná valorizácia dôchodkov, čo v preklade znamená zvýšenie penzie na nadchádzajúci rok o určitú sumu. Jedná sa o kompenzáciu medziročného nárastu cien. Aj v roku 2020 môžu dôchodcovia počítať s nárastom penzie, buď v podobe percentuálneho navýšenia o 2,9 % z mesačnej sumy alebo o garantovanú pevnú valorizačnú sumu, ktorá činí pre budúci rok 9 eur. U každého dôchodcu sa bude prepočítavať, ktorý spôsob zvyšovania dôchodku je pre neho výhodnejší, či percentuálny alebo zvýšený o pevnú sumu. Vo výsledku mu bude k dôchodku pridaná vyššia čiastka, najmenej však garantovaných 9 eur. Percentuálna valorizácia dôchodku je stanovená od pevnej hranice, a tou je penzia vo výške 310,40 eur. Pri 400 eurovom dôchodku tak možno očakávať zvýšenie o 11,6 eur. Naopak, dôchodcom s nižšou penziou ako 310,40 eur, ktorým by percentuálne vychádzalo zvýšenie o 8 a menej eur, pomôže garantovaná valorizačná suma.

Valorizácia dôchodkov 2020
Na dotované rekreačné pobyty je na rok 2020 vyhradených o 100 tisíc eur viac ako po minulé roky

Valorizácia nekrátených dôchodkov v roku 2020

 

Nekrátené dôchodky

 

Minimálna suma zvýšenia v eur

 

Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálne navýšenie

Starobný dôchodok 9,00 310,40
Predčasný starobný dôchodok 8,70 300,10
Invalidný dôchodok do 70% 4,30 148,30
Invalidný dôchodok nad 70% 7,60 262,10
Vdovecký a vdovský dôchodok 5,80 200,10

Valorizácia dôchodkov prebieha automaticky, o zvýšenie nie je potrebné požiadať. Vyššie dôchodky budú vyplácané postupne v mesiaci január 2020, pričom Sociálna poisťovňa zohľadní a prizná aj nedoplatky vzniknuté od 1.januára 2020.

Valorizácia dôchodkov krátených z dôvodu ich súbehu v roku 2020

 

Krátené dôchodky z dôvodu súbehu

 

Minimálna suma zvýšenia v eur

 

Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálne navýšenie

Starobný dôchodok 2,70 93,20
Predčasný starobný dôchodok 3,20 110,40
Invalidný dôchodok do 70% 1,80 62,10
Invalidný dôchodok nad 70% 2,90 100,10
Vdovecký a vdovský dôchodok 2,50 86,30

Viac prostriedkov na dovolenku

Vďaka pozmeňujúcemu návrhu z výborov, sa od 1. septembra 2019 výši aj suma na podporu rekondičných pobytov o rovných stotisíc eur. Čím bude mať v budúcom roku možnosť požiadať o nenávratný príspevok na dovolenku v hodnote 50 eur o 2000 dôchodcov viac, ako tomu bolo po minulé roky.

Tri nepravdy o pozostalostných dôchodkoch

Čítaj tu

Presný počet dotovaných poukazov bude stanovený v marci 2020 a príspevok sa nevzťahuje na invalidných dôchodcov. O lacnejší rekondičný pobyt sa môžu uchádzať starobní dôchodcovia vrátane tých, poberajúcich predčasný starobný dôchodok.

Dvojnásobný vianočný príspevok

V decembri 2019 sa budú môcť dôchodcovia po prvýkrát tešiť na dvojnásobný vianočný príspevok k dôchodku, avšak prísľuby avizujú rovnaký postup aj v roku 2020, v ktorom je predpokladaný počet prijímateľov stanovený na 1 321 tisíc ľudí. Čím je poberaná penzia nižšia, tým vyššou sumou si penzisti pred Vianocami prilepšia. Ministerstvo vyčíslilo vianočný príspevok tak, že penzisti s dôchodkom 300 eur dostanú namiesto minuloročných 83,8 eura až 167,60 eur. Tých s dôchodkom 500 eur poteší suma 70,12 eur. Dôchodca poberajúci stropnú dávku 659,10 eur dostane vianočný príspevok vo výške 12,85 eur.

Prečo si nenechať vybavovanie dôchodku na poslednú chvíľu

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button