DôchodokPoradňa

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Od 1.1.2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku

Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a mesiacoch, pričom platí, že pre poistencov narodených v tom istom roku je rovnaký. Konkrétny dátum dovŕšenia veku odchodu do dôchodku teda závisí od dátumu narodenia a je známy päť rokov vopred.

Zmeny dôchodkového veku od 1.1.2019 sa týkajú ľudí narodených v rokoch 1957-1960. (Vek odchodu do dôchodku pre poistencov narodených po roku 1960 bude každoročne stanovený opatrením vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny). Podľa roku a mesiaca narodenia bude dôchodkový vek dotknutých osôb a dátum odchodu do odpočinku vyzerať nasledovne:

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960
Rok nar. Dôch. vek Mesiac narodenia
JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚN AUG SEP OKT NOV DEC
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024

 

V praxi to teda znamená, že ak ste sa narodili napríklad 31. augusta 1957, pri stanovenom dôchodkovom veku 62 rokov a 6 mesiacov bude dátum dovŕšenia vášho dôchodkového veku 29. február 2020. Poistenec narodený 20. mája 1958 (s dôchodkovým vekom 62 rokov a 8 mesiacov) zas dovŕši stanovený vek 20. januára 2021.

Odchod do dôchodku
Presný termín odchodu do dôchodku je známy päť rokov vopred

Nové zmeny dôchodkového veku sa netýkajú ľudí narodených pred 31.12.1956 a žien narodených 1.1.1957-31.12.1961. V ich prípade závisí znížený dôchodkový vek od počtu vychovaných detí. Neovplyvňujú taktiež poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek na základe odpracovania potrebného počtu rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo I./II. kategórie funkcií.

Komu prispeje zamestnávateľ na dovolenku až 275 eur?

Čítaj tu

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachováva znížený dôchodkový vek
Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 – 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

Ak máte záujem informatívne si vypočítať svoj dôchodkový vek pomocou kalkulačky, nájdete ju na webovej adrese https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

Čítaj tu

Text: Martina Píšová

Zdroj: Sociálna poisťovňa, Socpoist.sk
Foto: Pixabay.com

Značky
Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button