DôchodokPoradňa

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Od 1.1.2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku

*DOPLNENÉ O NOVÉ INFORMÁCIE o dôchodkovom strope*

Poslanci parlamentu 28. 3. 2019 schválili ústavný zákon, ktorým sa od 1. júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek a to na úroveň 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo odísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ďalej, ak žena vychovala dve deti, bude môcť odísť do penzie najneskôr v 63 rokoch. Žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať právo odísť do dôchodku po dosiahnutí veku 62,5 roka.

Komplet tabuľka s termínmi odchodu do dôchodku po uzákonení dôchodkového stropu

Čítaj tu

***********************************************************************************************************

Dôležitá informácia zo Sociálnej poisťovne ohľadom termínu výplat dôchodkov pred Veľkou nocou a v máji.

Čítaj tu

Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a mesiacoch, pričom platí, že pre poistencov narodených v tom istom roku je rovnaký. Konkrétny dátum dovŕšenia veku odchodu do dôchodku teda závisí od dátumu narodenia a je známy päť rokov vopred.

Zmeny dôchodkového veku od 1.1.2019 sa týkajú ľudí narodených v rokoch 1957-1960. (Vek odchodu do dôchodku pre poistencov narodených po roku 1960 bude každoročne stanovený opatrením vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny). Podľa roku a mesiaca narodenia bude dôchodkový vek dotknutých osôb a dátum odchodu do odpočinku vyzerať nasledovne:

Máte všetky doklady v Sociálnej poisťovni v poriadku? Poradíme ako na to.

Čítaj tu

Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960
Rok nar. Dôch. vek Mesiac narodenia
JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚN AUG SEP OKT NOV DEC
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024

V praxi to teda znamená, že ak ste sa narodili napríklad 31. augusta 1957, pri stanovenom dôchodkovom veku 62 rokov a 6 mesiacov bude dátum dovŕšenia vášho dôchodkového veku 29. február 2020. Poistenec narodený 20. mája 1958 (s dôchodkovým vekom 62 rokov a 8 mesiacov) zas dovŕši stanovený vek 20. januára 2021.

Ako postupovať pri vybavení dotácie (štátneho príspevku) na dovolenku v roku 2019?

Čítaj tu

Odchod do dôchodku

Presný termín odchodu do dôchodku je známy päť rokov vopred

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Nové zmeny dôchodkového veku sa netýkajú ľudí narodených pred 31.12.1956 a žien narodených 1.1.1957-31.12.1961. V ich prípade závisí znížený dôchodkový vek od počtu vychovaných detí. Neovplyvňujú taktiež poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek na základe odpracovania potrebného počtu rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo I./II. kategórie funkcií.

Komu prispeje zamestnávateľ na dovolenku až 275 eur?

Čítaj tu

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachováva znížený dôchodkový vek
Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 – 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

odchod do dôchodku

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

Čítaj tu

Text: Martina Píšová

Zdroj: Sociálna poisťovňa, Socpoist.sk
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button