DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Takto pôjdu do dôchodku ročníky 1957 až 1963 po novom

Za nespravodlivú tabuľku finančná kompenzácia

Ženy narodené v sporných ročníkoch 1957 až 1963 sa dočkali spravodlivého riešenia. Vláda vo štvrtok schválila veľmi dôležitú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá, podľa slov predsedu NRSR Borisa Kollára, skrývala jednu obrovsku skrivodlivosť. Jeho súčasťou bola totiž fixná tabuľka definujúca odchod do dôchodku, no od začiatku bola chybná. Ženy z uvedených ročníkov odchádzali do dôchodku bez toho, aby sa naplnil ústavný princíp a bol im odpočítaný pol rok za každé jedno vychované dieťa, čím boli ukrátené o značnú sumu peňazí.

Zákon platný od júla 2019 totiž stanovil strop odchodu do dôchodku na 64 rokov a za každé jedno vychované dieťa sa mal znížiť o 6 mesiacov. Ako zázrakom sa však netýkal žien zo sporných ročníkov. Tie sa dočkali krátenia dôchodkového veku niekedy o pol roka, inokedy len o mesiac. Ministerstvo vzniknutú vec vysvetľovalo tým, že tabuľka počítala najmä s matkami, ktoré zastropovaný dôchodkový vek dosiahli, resp. v budúcnosti dosiahnu. Spor nastal najmä v tom, že zákon vlani nadobudol platnosť, avšak ženy, ktoré po jeho uzákonení odchádzali alebo mali v krátkej budúcnosti odísť do starobného či predčasného starobného dôchodku, odchádzali do penzie porovnateľne neskôr ako ženy z iných ročníkov, čím boli ukrátené, a to nielen finančne.

Trinásty dôchodok bude v priemere o polovicu nižší

Čítaj tu

Nová tabuľka

Novelou zákona, ktorý vstúpi do platnosti od 1. januára 2021, sa pôvodná tabuľka, určujúca vek odchodu do dôchodku podľa ročníka narodenia a počtu vychovaných detí, nahrádza novou tabuľkou, ktorá sporným ročníkom žien zníži ich penzijný vek o pol roka za každé vychované dieťa, najviac však o 18 mesiacov pri troch vychovaných deťoch.

Rok narodenia Muž Žena Žena (1 dieťa) Žena (2 deti) Žena (3 alebo 4 deti)  Žena (5 a viac detí)
1956 62r139dní 62r 139 dní 62r 139 dní 61r 59r 3 m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m

Spravodlivá kompenzácia

Zákon však išiel ešte hlbšie a ženy zo sporných ročníkov prerozdelil do troch skupín, vďaka čomu bude náprava ešte komplexnejšia. Prvej skupine sa zníži dôchodkový vek za každé vychované dieťa o šesť mesiacov, vďaka čomu odídu do dôchodku skôr ako stanovovala predchádzajúca tabuľka. Druhej skupine zákon ponúka kombináciu odpočtu rokov spolu s finančnou kompenzáciou v závislosti od toho, či už na dôchodku sú, ale sa doň ešte len chystajú. Do tretej skupiny patria najstaršie matky z poznačených ročníkov, ktoré už na dôchodku sú. Podľa aktuálneho zákona im nie je možné odpočítať pol rok za každé jedno vychované dieťa, no patrí im finančná náhrada. Novela tiež na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená ženám.

 

Výška minimálneho dôchodku sa od januára zvýši

Čítaj tu

Finančná kompenzácia patrí aj ženám, ktoré po novom dovŕšili fiktívny dôchodkový vek a stihnú odísť do penzie od 1. januára 2021. O zmenu a náhradu nie je potrené nijako žiadať. Bude mať formu jednorazového doplatku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku, o čom rozhodne Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2022.

Vďaka prijatému zákonu, za ktorý zahlasovalo všetkých 140 prítomných poslancov, bude takmer 150 tisícom poškodených žien vyplatená finančná kompenzácia v celkovej výške 438 miliónov eur, v závislosti od skupiny, do ktorej spadajú.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button