DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Ako sa zvýšia dôchodky

Zvýšenie dôchodkov od 1. januára 2019

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. 

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019

Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej
(eur)
Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej
(eur)
starobný 8,70 starobný 2,70
predčasný starobný 8,30 predčasný starobný 3,00
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,40 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,80
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,20 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,80
vdovský a vdovecký 5,60 vdovský a vdovecký 2,50
sirotský 2,70 sirotský 1,40

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

1. Dôchodky sa zvyšujú

od 1. januára 2019, ak boli priznané pred týmto dňom,
odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019,
odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. januára 2019 nevypláca.

2. Nezvyšujú sa

–  vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2019 už bol zvýšený.

3. Ak ide o dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku alebo dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu,

zvýšenie dôchodku sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku alebo neupravenej z dôvodu jediného zdroja príjmu (nie k vyplácanej sume dôchodku). Po zvýšení dôchodku od 1. januára 2019 sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku alebo na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu.

4. Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne.

Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume.

5. Čiastkový dôchodok,

t. j. dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ako sa zvýšia dôchodky v roku 2019
Hoci sa dôchodky v roku 2019 zvýšia, ceny potravín a energií stúpnu tiež.

Výplata zvýšených dôchodkov

Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Dôchodcovi bude rozhodnutie doručené v priebehu januára 2019.

Zvýšený dôchodok sa vyplatí, ak je dôchodok poukazovaný

– v hotovosti na pošte – v deň výplatného termínu dôchodku v januári 2019,
– na účet v banke – v deň výplatného termínu v januári 2019,
– hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb – v deň výplatného termínu v januári 2019.

Súčasne so zvýšeným dôchodkom sa vyplatí aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2019 do posledného dňa pred výplatným termínom za január 2019.

Dôchodcom využívajúcim službu „výplata poštovým doručovateľom“, ktorým sa časť dôchodku poukazuje na účet a časť vypláca v hotovosti, odporúča Sociálna poisťovňa obrátiť sa s otázkami ohľadom spôsobu a termínu výplaty zvýšenia dôchodku na zamestnancov príslušnej banky.

Ste penzista a v roku 2018 ste pracovali?

Minimálna mzda Príležitostný príjem penzistu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: pixabay.com

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button