Ovocná záhrada v októbri

Čo robiť počas mesiaca október v záhradke a ako postupovať pri ochrane ovocia a ovocných stromov

VÝSADBA

 • nákup vhodných odrôd ovocných rastlín od spoľahlivých, renomovaných dodávateľov
 • výsadba ovocných drevín do vopred pripravených jám
 • jamy treba vykopať väčšie; na dno dáme kompost a kvalitnú ornicu
 • dbáme na správny postup pri výsadbe (aktuálne práce – marec)
 • rastliny dobre zavlažíme, vodu nalejeme vopred aj do jamy a necháme vsiaknuť
 • v prípade, že stromčeky javia príznaky nedostatku vody (zvráskavená kôra), namočíme ich aspoň na pol dňa do vody; prípadne korene pred sadením namočíme do hlinitej kaše (zmiešame v nádobe primerané množstvo pôdy s vodou)

ZBER OVOCIA

 • pokračujeme v zbere a spracovaní jesenných a zimných odrôd dozrievajúceho ovocia
 • zberáme v správnej zrelosti – stopka správne vyzretých plodov je ľahko oddeliteľná od konára

OCHRANA STROMOV

 • na ovocných stenách uvoľníme konáre a na zimu ich vyviažeme smerom hore, aby sa k nim pri vyššej vrstve snehu nedostali zajace
 • v neoplotených záhradách, ovocných škôlkach chránime kmieniky mladých drevín pred ohryzom zverou
 • mladé stromčeky prihrnieme pôdou – ochrana pred namrznutím

VÝŽIVA

 • do mís okolo krov, stromov zarýľujeme dobre rozložený maštaľný hnoj, kompost, prípadne Vitahum či rašelinový substrát, aby sme doplnili rastlinami odčerpané živiny

JAHODY

 • prekypríme a mierne prihrnieme trsy jahôd

KÔSTKOVINY

 • ujaté očká na marhuliach, broskyniach chránime pred zmrznutím papierovým obalom
Back to top button