DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Opäť raz neskorší odchod do penzie

Ako sa posunie dôchodkový vek?

Neviete sa dočkať odchodu do penzie? Radi by ste si dopriali odpočinok? Nuž pre tých z vás, ktorí dovŕšia dôchodkový vek v roku 2018, máme menej príjemnú správu. Hranica odchodu do dôchodku sa opäť predĺži.

Pýtate sa, prečo je tomu tak?

Z výsledkov analýz Štatistického úradu vyplýva, že sa zvyšuje priemerná dĺžka života mužov a žien. Tento ukazovateľ je však ovplyvnený mnohými faktormi, ako napríklad úroveň zdravotníckej starostlivosti, kvalitou životného prostredia, vyspelosťou ekonomiky a životnou úrovňou obyvateľov.
Posúvanie hranice dôchodkového veku určite súvisí s prirodzeným starnutím obyvateľstva a aj celkovou zmenou životného štýlu ľudí. Nemyslíte?

V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od 1. januára 2018 upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch.

To znamená, že zodpovedajúcim a hlavným ukazovateľom pre určenie hranice dôchodkového veku je teda stredná dĺžka života.

Odkedy nastali tieto zmeny?

Opatrenia, ktoré sú spojené so zvyšovaním dôchodkového veku platné od roku 2012, avšak účinnosť nadobudli až 1. januára 2017. Dovtedy bola hranica odchodu do dôchodku 62 rokov. Po 1.januári 2017 to už bolo 62 rokov a 76 dní. Od 1. januára 2018 sa hranica opäť posunie o ďalších 63 dní, čiže na vek 62 rokov a 139 dní.

Odchod do dôchodku
Neskorší odchod do penzie

Zdá sa vám to priveľa?

Z európskeho pohľadu však môžeme byť radi. Slováci majú spomedzi obyvateľov členských štátov Európskej únie najnižšiu hranicu dôchodkového veku. Azda preto sa opatreniami zo strany rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny stanovená hranica každoročne posúva.

Vyspelé štáty Európskej únie majú hranicu posunutú vyššie. Napríklad Nemecko, Rakúsko, či Švédsko majú hranicu dôchodkového veku stanovenú na 65 rokov. A v susednom Česku až 67 rokov.

Avšak aj tu môžeme nájsť určité obmedzenia. Už len porovnaním zdravotnej starostlivosti, či životnej úrovne, ktorá je v týchto štátoch na omnoho vyššej úrovni ako na Slovensku, môže vyvstať otázka, či je toto posúvanie hranice dôchodkového veku na Slovensku férové.

Zhrnutie na záver: Od 1. januára 2018 sa opäť posúva hranica dôchodkového veku. Penzisti, ktorí budú žiadať o starobný dôchodok, tak môžu spraviť až po dovŕšení veku 62 rokov a 139 dní. Ukazovateľom, ktorý je za to zodpovedný je stredná dĺžka života obyvateľov SR.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button