DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok bude vyšší

Viete o koľko sa zvýši minimálny dôchodok?

Podobne ako všetky dôchodkové dávky podliehajú každý rok valorizácii, tak aj výška minimálneho dôchodku sa pravidelne zvyšuje. Jeho hodnota však závisí od výšky životného minima pre jednu dospelú plnoletú osobu. Ako vzrástla suma minimálneho dôchodku, sa dočítate v ďalších riadkoch nášho článku.

Čo je minimálny dôchodok?

Najskôr si povedzme, čo je minimálny dôchodok. Je dávka určená ľuďom, ktorí sú v dôchodkovom veku a ich príjmy za obdobie, kedy boli produktívni, boli veľmi nízke. Títo dôchodcovia majú nárok na poberanie štátom garantovanej minimálnej dôchodkovej dávky.

Kedy vznikne seniorovi nárok na minimálny dôchodok?

Nárok na minimálny dôchodok vznikne poberateľovi starobného dôchodku alebo poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý je v dôchodkovom veku po splnení zákonom stanovených podmienok. Týmito podmienkami sú:

  • Najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia
  • Výška dôchodkových príjmov je nižšia ako hodnota minimálneho dôchodku
  • Požiadanie o všetky relevantné dôchodkové dávky; to znamená, že človek musí požiadať o všetky dôchodky, ktoré mu prináležia (napr. vdovský, vdovecký…)

Medzi celkové dôchodkové príjmy sa započítava starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok; vdovecký dôchodok alebo vdovský dôchodok; výsluhový dôchodok vrátane invalidného výsluhového, vdoveckého či vdovského výsluhového dôchodku. Taktiež sa sem zahŕňajú aj dôchodky z II. piliera.

minimálna penzia
zvyšovanie minimálneho dôchodku

Ako sa bude minimálny dôchodok zvyšovať?

Výška minimálneho dôchodku závisí najmä od počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.
Doteraz je výška minimálneho dôchodku za kvalifikované obdobie 30 rokov v hodnote 269,50 € mesačne, čo predstavuje 136% z hodnoty životného minima, ktoré bolo do 30. júna 2017 v hodnote 198,09 € na mesiac. Za 31 až 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa minimálny dôchodok zvýši o 2% sumy životného minima za každý rok. A ak je kvalifikované obdobie viac ako 40 rokov, minimálny dôchodok sa zvýši o 3% zo sumy životného minima za každý rok.
Výška minimálneho dôchodku sa prehodnocuje vždy pri valorizácii a taktiež pri zvyšovaní životného minima. Toto je aj náš prípad, keďže 1. júla 2017 sa zvýšilo životné minimum na sumu 199,48 € na mesiac pre jednu dospelú plnoletú osobu. Tým, že sa zvýšilo životné minimum, zvýši sa aj minimálny dôchodok.

Od 1. januára 2018 sa zvýši minimálny dôchodok za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia na sumu 271, 30€ mesačne, za 40 rokov na sumu 311,10€ mesačne a za 50 rokov na sumu 373,10€ mesačne.

O zvýšenie minimálnej penzie dôchodca žiadať nemusí, prebehne totiž automaticky.

Zhrnutie na záver: Minimálny dôchodok existuje najmä preto, aby aj ľudia s nízkymi príjmami mali garantovanú určitú výšku dôchodku. Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od počtu odpracovaných rokov a životného minima. Ak sa zvýši životné minimum, automaticky sa zvýši aj minimálny dôchodok.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button