DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky v roku 2019

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané:

  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v nasledujúcej tabuľke (ak ste napr. za rok 1993 zarobili najmenej 15 550,00 Sk, ak ste za rok 2009 zarobili najmenej 2 152,21 eur atď., ide o obdobia, ktoré sa započítavajú):
V kalendárnom roku Ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk
1994 18 195,00 Sk
1995 20 800,00 Sk
1996 23 572,00 Sk
1997 26 671,00 Sk
1998 28 917,00 Sk
1999 31 013,00 Sk
2000 33 042,00 Sk
2001 35 745,00 Sk
2002 39 058,00 Sk
2003 41 527,00 Sk
2004 45 747,00 Sk
2005 49 936,00 Sk
2006 54 235,00 Sk
2007 58 239,00 Sk
2008 62 968,00 Sk
2009 2 152,21 EUR
2010 2 223,03 EUR
2011 2 272,17 EUR
2012 2 327,10 EUR
2013 2 382,02 EUR
2014 2 480,31 EUR
2015 2 552,58 EUR
2016 2 636,41 EUR
2017 2 757,83 EUR

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Čítaj tu

Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané

    • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
    • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok,
    • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poisteniazískaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami a zaokrúhli sa na štyri desatinné miesta nahor.

Odpovede na najčastejšie otázky o dôchodkoch

Čítaj tu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: 123rf.cz

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button