DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. januára 2019

Od 1. júla 2015 sa zaviedol minimálny dôchodok. Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad 

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eur mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 322,00 eur mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 76,40 eur (322,00 eur – 245,60 eur = 76,40 eur) na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne.

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

Príklad 

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eur mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eur mesačne (245,60 eur + 50,50 eur).

Za 40 rokov kvalifikovaného obdobia má nárok na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 25,90 eur mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (322,00eur – 296,10 eur = 25,90 eur).

Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 271,50 eur mesačne (245,60 eur + 25,90 eur).Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 25,90 eur na sumu 322,00 eur mesačne (271,50 eur + 50,50 eur).

Minimálny dôchodok a II. pilier

Čítaj tu

Odpovede na najčastejšie otázky o dôchodkoch

Čítaj tu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: 123rf.cz

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button