DôchodokPoradňa

Dôchodky sa budú od januára zvyšovať

V čom bude táto valorizácia iná?

Ak ste poberateľom akejkoľvek dôchodkovej dávky, zbystrite pozornosť. Nový rok sa blíži a s ním prichádzajú aj nové legislatívne zmeny týkajúce sa dôchodkovej politiky. Zmien je celkovo viac, ale my sa v nasledujúcom článku budeme zaoberať predovšetkým témou valorizácie dôchodkov.

Zvýšenie dôchodkovej dávky

Valorizácia dôchodku predstavuje zvýšenie dávky, a to buď o fixnú čiastku alebo o určité percento zo stanovenej sumy, vzhľadom na medziročné zvyšovanie cien a celkovej životnej úrovne s ohľadom na prebiehajúcu infláciu.

Valorizácia dôchodkov
Zvyšovanie dôchodkov bude od nového roku dvojaké.

Pravidelnou valorizáciou prechádzajú dôchodky bez výnimky každý rok. V čom bude zvyšovanie dôchodkov v novom roku iné? Podľa novely zákona o sociálnom poistení schválenej 19. 10. 2017 prebehne od 1. januára 2018 valorizácia po novom. Dôchodky sa budú valorizovať dvojako, pričom rozhodujúca je suma poberaného dôchodku. Dôchodcom, ktorí majú vyššie dôchodky sa zvýšenie prepočíta ako 0,9 percenta podľa indexu dôchodkovej inflácie. Naopak, dôchodcom s nižšími dôchodkami sa budú dôchodkové dávky valorizovať o dve percentá z priemerného dôchodku daného druhu.

Prečítajte si tiež: Zmeny v odvodoch pracujúcich dôchodcov

Pri nekrátených dôchodkoch bude zvýšenie predstavovať nasledujúce sumy:

  • starobný dôchodok o 8,5 €
  • predčasný starobný dôchodok o 8,1 €
  • invalidný dôchodok nad 70% o 7,2 €
  • invalidný dôchodok pod 70% o 4,1 €
  • vdovský dôchodok o 5,0 €
  • vdovecký dôchodok o 3,9 €
  • sirotský dôchodok o 2,6 €

Ak Vás zaujíma, či je potrebné o valorizáciu požiadať, môžete byť pokojný. Podobne ako vianočný príspevok, tak aj valorizácia dôchodkov prebieha automaticky.

Januárové dôchodky už dostanete v novej sume spolu s jednorázovým vyrovnávacím doplatkom, o ktorom budete vopred informovaní prostredníctvom rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne.

Zhrnutie na záver: Tak ako každý rok, aj od 1. 1. 2018 dôjde k valorizácii dôchodkových dávok. Avšak valorizácia prebehne dvojakým spôsobom vzhľadom k výške poberaného dôchodku. Dôchodcom, ktorí majú dôchodok vyšší ako 1 000€ sa dávka zvýši o 0,9 percenta. A dôchodcom, ktorých dôchodok je nižší, sa dávka zvýši o fixnú sumu predstavujúcu 2 percentá z hodnoty priemerného dôchodku daného druhu.

Text: Alena Kytková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button